Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân phòng, chống bệnh dịch tả heo châu phi trong năm 2023

UBND huyện Phú Tân yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Thú y và UBND các xã- thị trấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn năm 2023.

Theo thống kê, toàn huyện có số lượng heo khoảng 6.000 con, tập trung tại các xã có hộ nuôi nhiều nhất như: Phú Bình, Phú Long, Phú Xuân, Phú Lâm. Lãnh đạo UBND huyện đề nghị ngành nông nghiệp phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại để sát trùng phòng dịch, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo, đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyệnchỉ đạo nhân viên chăn nuôi và thú y xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và tăng cường hoạt động kiểm dịch, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời; phối hợp với các ngành chức năng địa phương tăng cường hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ heo và sản phẩm từ heo; kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH