Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

sắp xếp di dời lồng, bè đảm bảo phát triển an toàn-bền vững

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Tân có tổng số 278 lồng, bè và vèo nuôi thủy sản với 79 hộ chăn nuôi, tập trung ở các xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, Tân Trung, Phú Hiệp, Hòa Lạc, TT Chợ Vàm và TT Phú Mỹ. Thể tích lồng, bè, vèo là 43.805m3. Trong đó, có 183 bè, 95 lồng, vèo; các loại cá thả nuôi chủ yếu cá Lăng nha, cá Vồ đém, cá Hú, Lóc bông, cá He, cá Tra, Mè vinh, Điêu hồng, Rô phi, Basa, Chép giòn và cá Heo. Sản lượng thu hoạch năm 2021 ước đạt 3.000 tấn, thị trường tiêu thụ chủ yếu là các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh và thị trường Campuchia.

Để sản xuất hoạt động chăn nuôi thủy sản trên sông theo hướng an toàn hiệu quả vừa nâng cao thu nhập, đảm bảo môi trường; vận động hộ nuôi lồng, bè ngoài vùng quy hoạch không tiếp tục nuôi, tháo dỡ lồng bè hoặc di dời về các khu vực quy hoạch…

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện chủ trì và phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nuôi thủy sản lồng, bè; tuyên truyền, vận động người nuôi không phát triển lồng, bè mới; hướng dẫn người nuôi thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản lồng, bè... Đồng thời, phối hợp ngành chuyên môn của tỉnh mời tư vấn khảo sát xây dựng đề án sắp xếp neo đậu bè, tham mưu UBND huyện có kế hoạch sắp xếp di dời lồng, bè đảm bảo phát triển theo hướng an toàn và không ảnh hưởng giao thông đường thủy.

Theo đó, các ban ngành chuyên môn huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng ngành thực hiện tốt các nội dung đảm bảo an toàn, hiệu quả phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và an toàn giao thông đường thủy trong chăn nuôi thủy sản trên sông cụ thể: hướng dẫn thủ tục thuê đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng mặt đất, mặt nước và môi trường nuôi trồng thủy sản lồng, bè không đúng quy định pháp luật. Thông tin kịp thời quan trắc, đánh giá tác động môi trường tại vùng nuôi thủy sản lồng, bè. Đánh giá ảnh hưởng đến dòng chảy gây bồi lắng, sạt lở của các khu vực nuôi thủy sản lồng, bè.

Tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo nghề của các hộ nuôi thủy sản lồng, bè có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề khác. Vận động di dời các lồng, bè nuôi thủy sản không theo quy định và tháo dỡ lồng bè không còn nuôi cá để đảm bảo an toàn giao thông thủy. Hằng năm, rà soát thống kê tình hình nuôi trồng thủy sản, tổ chức kiểm đếm số lượng lồng, bè hiện có tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đóng mới, neo đậu lồng bè nuôi thủy sản không theo qui định.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH