Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân mô hình quán cà phê khuyến nông

Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung Tâm khuyến nông An Giang,trong năm 2022 trạm khuyến nông huyện Phú Tân đã thực hiện được 3 mô hình quán cà phê khuyến nông ở các xã Phú Xuân, Phú Hiệp,Chợ Vàm.

Mô hình cà phê khuyến nông được trang bị bảng hiệu, một kệ để sách, tài liệu kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp và giá cả hàng ngày, ngoài ra hàng tuần còn cung cấp báo là nguồn cung cấp thông tin thường xuyên. Quán cà phê khuyến nông được thành lập trên cơ sở đồng thuận giữa chủ quán cà phê và Trung tâm Khuyến nông An Giang

Mục đích của quán cà phê khuyến nông là nhằm chuyển giao thông tin khoa học kỹ thuật, những chủ trương, chính sách, giá cả thị trường đến bà con nông dân. Ngoài ra, quán còn là nơi tổ chức hội thảo, tập huấn và sinh hoạt với quy mô vừa và nhỏ..

Đi tượng của mô hình này là tất cả nông dân khi đến quán cà phê khuyến nông vừa gặp gỡ trao đổi nghề nghiệp, được tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình sản xuất nông nghiệp cũng như theo dõi được diễn biến giá cả thị trường nông sản, vật tư nông nghiệp hàng ngày, và đây cũng là nơi để bà con nông dân có thể trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất.

Nhận thấy mô hình quán cà phê khuyến nông được đa số bà con nông dân hưởng ứng và đồng tình,mang lại hiệu quả cao.Đến hin nay trên địa bàn huyện đã có 8 quán mô hình cà phê khuyến nông.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH