Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân có 3 điểm làng nghề truyền thống hoạt động xuyên suốt

Hiện huyện Phú Tân có 3 điểm làm nghề truyền thống gồm: Nghề rèn, Bánh phồng tập trung tại thị trấn Phú Mỹ và Bó chổi bông sậy ở xã Phú Bình. Hiện nay huyện đang tập trung vận động các nguồn lực để đầu tư, nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chí để đề xuất UBND tỉnh công nhận làng nghề.

Cụ thể: Làng nghề bó chổi bông sậy Phú Bình có 350 hộ sản xuất với 750 lao động; bình quân sản phẩm làm ra khoảng hơn 2 triệu cây/tháng; thị trường tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và hiện nay tiêu thụ sang nước bạn Campuchia. Doanh thu 7,56 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân 7 triệu đồng/lao động/tháng.

Làng nghề truyền thống Rèn Phú Mỹ có 66 hộ sản xuất với 264 lao động, sản lượng làm ra bình quân khoảng 85.000 sản phẩm/tháng; thị trường tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung, hiện nay sản phẩm đã được tiêu thụ sang nước bạn Lào và Campuchia. Doanh thu 3,3 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/lao động/tháng.

Làng nghề Bánh phồng Phú Mỹ có 15 hộ sản xuất thường xuyên với 110 lao động, bình quân sản phẩm làm ra khoảng hơn 3,4 triệu cái bánh/tháng, tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh lân cận và những kỳ hội chợ triễn lãm tại An Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện đã mở rộng thị trường tiêu thụ sang Campuchia. Doanh thu 2,1 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân 5 triệu đồng/lao động/tháng. Làng nghề này được Sở Công thương tỉnh hỗ trợ 9 hộ đầu tư mới 14 máy móc thiết bị với tổng số tiền 913 triệu đồng từ nguồn khuyến công của tỉnh; Sở Khoa học & Công nghệ hỗ trợ cho 1 hộ xây dựng mô hình nhà phơi sấy năng lượng mặt trời với tổng số tiền 76 triệu đồng.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH