Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc và khử trùng môi trường

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh xảy ra, đảm bảo chăn nuôi an toàn. Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc và khử trùng môi trường từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023.

Trước tình hình, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa nóng lạnh thất thường sẽ làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, giúp mầm bệnh dễ phát tán và xâm nhập vào đàn vật nuôi, cùng lúc với việc vận chuyển động vật, các sản phẩm động vật giữa các địa phương.  Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện chuẩn bị đủ lượng vật tư, hóa chất; chỉ đạo nhân viên chăn nuôi và thú y cơ sở tham mưu với UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đúng theo quy định Tháng vệ sinh, tiêu độc và khử trùng môi trường. Tần suất thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tần suất thực hiện phun tiêu độc 01 lần/tuần, trước khi thực hiện phải vệ sinh cơ giới.

            Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường"; Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hưởng ứng tháng vệ sinh, tiêu độc môi trường chăn nuôi góp phần phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH