Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tổ chức hội thi "Nhà Nông Đua Tài"

Sáng ngày 10/5, Hội nông dân huyện Phú Tân phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường huyện tổ chức hội thi Nhà nông đua tài năm 2022 với chủ đề “nông dân bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu”. Tham dự có ông Lê Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang.

Tham gia hi thi gm 9 cm hi viên nông thôn thuc 18, xã th trn, d thi vi 4 phn bng hình thc sân khu hóa, đn ca tài t, tân nhc, c nhc, thuyết trình kiến thc nhà nông v thc trng ca địa phương về bo vệ môi trường ng phó vi biến đi khí hậu như: ô nhiễm môi trường t rác thi nhựa, nước thi chăn nuôi, tình trng thiếu nước trong sn xut nông nghip và thc hiện các tiêu chí môi trường trong xây dng nông thôn mi, t đó, đ xut các gii pháp x lý hiu qu.

Hi thi là còn đt sinh hot chính tr sâu rng nhm tuyên truyn cho tt c hi viên nông dân nâng cao ý thc bo vệ môi trường ng phó vi biến đi khí hu trong tình hình mi. To s đng thun trong qun chúng nhân dân tham gia các tiêu chí ch tiêu trong xây dng nông thôn mi ti địa phương. 

Kết thúc hi thi Ban t chc đã trao gii nht cho cm 6 thuc xã Tân Trung và th trn Phú M, trao gii nhì cho cm 3 thuc xã Phú Bình và Hòa Lc, gii ba thuc v cm 4 xã Phú Thành, Phú Xuân đã có thành tích xut sc trong hội thi "Nhà Nông Đua Tài" huyện Phú Tân năm 2022./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH