Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

NĂM MỚI HUYỆN PHÚ TÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT 15/15 CHỈ TIÊU NGHỊ QUUYẾT HĐND HUYỆN

Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Phú Tân đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KTXH. Qua đó, tạo động lực để huyện cù lao Phú Tân tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023.

Trong năm 2022 để lại nhiều kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của huyện cù lao Phú Tân. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu. Trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt Nghị quyết Huyện ủy đề ra; quy mô sản xuất ở 3 khu vực đều tăng; tổng thu ngân sách địa phương được hưởng trên 785 tỷ đồng, đạt trên 114%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo tạo tiền đề vững chắc để huyện phát triển. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết: “Có thể nói, trong năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như dịch bệnh trên người diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến cực đoan, biến động thị trường gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; kinh tế thế giới có nhiều biến động gây ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, nguồn cung xăng dầu không ổn định; tình hình công nhân không có việc làm, lao động cầm chừng..., các doanh nghiệp gặp khó khăn trong xuất khẩu, nhất là ngành dệt may,... Tuy nhiên với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nên kinh tế xã hội của huyện có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực; nhiều công trình dự án được triển khai, các mục tiêu an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo... Năm 2022 UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, trong đó có 01 chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đây cũng là nhiệm vụ mà UBND huyện sẽ phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu này cho năm 2023, ….”.

(Trái cây được nông dân trưng bán tại các hội trợ, trung tâm thương mại, siêu thị,…)

Phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, huyện Phú Tân đã lãnh, chỉ đạo các ngành, địa phương duy trì, mở rộng liên kết tiêu thụ lúa, nếp và cây rau màu. Đặc biệt, là thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi diện tích rau màu, cây ăn trái kém hiệu quả sang các loại rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế. Đến nay, toàn huyện có gần 729,23 ha chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, tăng 79,8 ha so cùng kỳ, đã thu hoạch diện tích gần 500 ha, tổng sản lượng ước đạt trên 6.900 tấn (tăng trên 1.000 tấn so cùng kỳ). Bên cạnh đó, huyện hiện có 5 sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Đến nay, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang tập trung hỗ trợ xã Phú Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết: “Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu trên, trong năm 2022 huyện Phú Tân đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, trong đó tiêu biểu là thực hiện chủ trương sản xuất 02 năm 05 vụ, đảm bảo lượng phù sa bồi đắp cho ruộng lúa, góp phần duy trì độ màu mỡ của đất, duy trì năng suất...; thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa-nếp kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái đã phát huy được tiềm năng trên diện tích đất canh tác. Thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với nhiều công ty, doanh nghiệp. Quan tâm củng cố, nâng chất các HTX, THT,...”.

Mặc dù vẫn chịu tác động bất lợi do dịch COVID-19, nhưng hoạt động thương mại - dịch vụ vẫn duy trì, ổn định. Trong năm 2022, toàn huyện Phú Tân phát triển mới 387 cơ sở (tăng 13 cơ sở so cùng kỳ), vốn đầu tư 217.953 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ hộ nghèo giảm 398 hộ so năm 2021, chiếm tỷ lệ 7,39%...

(Đường phố đầy ấp cờ hoa sặc sỡ, hy vọng cho năm mới thắng lợi)

Phát huy những kết qua đạt được. Năm 2023, huyện Phú Tân tập trung lãnh, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện. Trong đó, tập trung khai thác có hiệu quả việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết: “Trong năm 2023, huyện Phú Tân sẽ phấn đấu thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện đã đề ra. Mặt khác, chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện. Để đạt thắng lợi các chỉ tiêu trên, huyện sẽ tiếp tục lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm, đầu tư phát triển nông nghiệp về chất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện, tạo nền tảng phát triển công nghiệp nông thôn, thương mại dịch vụ phục vụ phát triển nông thôn. Tiếp tục triển khai tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX, THT theo Luật HTX năm 2012, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, quan tâm hỗ trợ các mô hình về sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Tập trung hỗ trợ xã Tân Trung hoàn thành các tiêu chí để được công nhận nông thôn mới năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi để thu hút, kêu gọi đầu tư; đồng thời chỉ đạo ngành thuế triển khai tốt các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc đầu tư xây dựng các chợ nông thôn và việc kích cầu mua bán; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người; chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về giáo dục, an sinh xã hội, an ninh trật tự,…”.

(Trực quan chào mừng năm mới 2023)

Trước mắt, Phú Tân đã và đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động chăm lo và phục vụ người dân trên địa bàn đón Tết Nguyên Đán Quý Mão được chu đáo, vui tươi. Qua đó tạo khí thế, niềm tin cho Nhân dân hăng say lao động sản xuất, góp phần đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm mới 2023.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH