Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân xét duyệt hỗ trợ vốn vay cho Nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Sáng ngày 11/5 , Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức họp xét duyệt hỗ trợ vốn vay cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị quyết 85 của Hội đồng nhân dân huyện. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các thành viên Hi đng thm đnh đã xem xét các điu kin ca 53 mô hình chuyn đi trng cây ăn trái thuc các xã: Long Hòa, Bình Thnh Đông, Phú Bình, Hiệp Xương và th trn Ch Vàm. Qua xét duyt, Hi đng thm đnh đã la chn 20 mô hình có đt nm trong vùng quy hoch chuyn đổi cơ cấu cây trng vt nuôi giai đon 2021 -2025 đáp ng đ kin đ h tr vay vn. Bình quân, mi mô hình sẽ được h tr vay vn khong  20 triu đng t ngun ngân sách huyn.

Qua xét duyt, nhm h tr nông dân có kinh phí đ chuyn đi sang trng cây ăn trái t đất vườn tp, đt trng lúa kém hiu qu, gn liên kết tăng giá tr sn xut, nâng cao thu nhp nông dân góp phn thc hiện tái cơ cấu ngành nông nghip theo hướng phát trin bn vng thích ng vi biến đi khí hu./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH