Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Toàn huyện Phú Tân hiện có 223 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngành nông nghiệp huyện đã xét hỗ trợ và theo dõi 107 mô hình, tổng kinh phí 7,62 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2017 - 2020), hầu hết các mô hình này đang phát triển tốt, trong đó, trồng trọt có 88 mô hình được hỗ trợ hệ thống tưới bán tự động trên vườn cây ăn trái gồm 34 mô hình tưới nhỏ giọt và 54 mô hình tưới phun. Bên cạnh, còn có 8 mô hình nhà màng trồng dưa lưới và rau thủy canh theo hướng an toàn. Chăn nuôi thủy sản có 9 mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm mật độ cao và 1 mô hình nuôi cá nàng hai trong vèo ứng dụng công nghệ cao.

Phú Tân xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân thấy được hiệu quả áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất giúp giảm sức lao động, giảm chi phí, đưa giá thành sản phẩm lên cao, tiêu thụ dễ dàng; triển khai nhân rộng mô hình trồng rau màu theo hướng công nghệ cao, trồng nấm trong nhà; duy trì và phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện được huy động từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH