Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: đan bội giải quyết việc làm cho 15 lao động, mỗi lao động thu nhập từ 150.000- 250.000đ/ngày

Mới đây, Hội Nông dân xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tổ chức buổi lễ ra mắt Chi hội nghề nghiệp đan bội bắt cá ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình.

Chi hội nghề nghiệp có 15 thành viên; ông Hunh Văn Hải được bu làm Chi hội trưởng đng thi là chủ đơn vị sn xut sn phm đan bi, gii quyết vic làm cho 15 lao đng; thu nhp n đnh, trung bình mỗi người thu nhp từ 150.000- 250.000đ/ngày.

Ông Hi cho biết, mi tháng ông xut bán trên 60 sn phm bi bt cá, với giá thành 750.000 đồng chiếc. Mi chiếc tr đi chi phí ông thu li nhun khong 150.000 đng. Sn phm có đu ra n đnh, không ch tiêu th trong tnh mà còn xut bán sang các tnh Đng Tháp, Tin Giang, Cần Thơ…

 

Thi gian ti ông Hi d kiến m rng quy mô sn xut, đ giúp ông Hi gim giá thành sn xut, tăng li nhun, có điu kin phát trin mô hình lâu dài. Hi Nông dân huyn đã h tr cho ông Hi 50.000.000 đng t ngun qu H tr nông dân ca huyn.

Đây là hướng đi mi đ gii quyết việc làm cho lao động nông thôn tăng thu nhp, n đnh cuc sng, góp phn phát trin KT-XH ca đa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH