Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ TÂN QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Năm 2023, công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Phú Tân tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ và thị trấn Chợ Vàm, UBND huyện đã triển khai lập các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn.

Thị trấn Phú Mỹ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Phú Tân, được Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại IV. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, thị trấn được UBND huyện đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng đô thị, công trình thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa… phấn đấu đạt các tiêu chuẩn về hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại III, trở thành trung tâm trên trục phát triển Nam sông Tiền và là đầu mối trung chuyển hàng hóa của các vùng nông thôn và các huyện cù lao.

Thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Phú Tân đến năm 2030, UBND huyện đã điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ quy mô 950ha. Huyện Phú Tân đã hoàn thành đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, thị trấn Chợ Vàm là đô thị loại V được UBND huyện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2035, quy mô 1.735,2ha; quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2035, quy mô 2.732ha. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện Phú Tân có 3 đô thị.

Huyện đã lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các vùng nông thôn, gồm các xã: Phú Thọ, Phú Lâm, Tân Trung. Hiện nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp UBND xã và đơn vi tư vấn triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã: Long Hòa, Phú Bình, Phú Thành, Phú Xuân, Hiệp Xương, Phú Hưng, Tân Hòa, Phú An, Phú Hiệp, Phú Long, Bình Thạnh Đông, Phú Thạnh.

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu cho biết, thực hiện chương trình phát triển đô thị, đến nay huyện đã hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Mỹ đến năm 2030 trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt. Công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện, như: Chỉnh trang vỉa hè, lòng đường, công viên cây xanh, chiếu sáng... các tuyến đường chính trong đô thị.

Việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, phát triển mới các khu vực trong đô thị được quan tâm thực hiện. Đến nay, các tuyến dân cư thị trấn, như: Tuyến dân cư Phú Mỹ, tuyến dân cư Phú Mỹ mở rộng, tuyến dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ, khu dân cư thương mại đô thị Phú Mỹ, cụm dân cư Chợ Vàm… đã được xây dựng góp phần phát triển dân cư đô thị.

Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng tại các dự án dần đi vào nền nếp. Nhiều khu đô thị, khu dân cư làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, huyện dành nguồn kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đẩy mạnh phát triển đô thị.

Đồng thời tiết kiệm, tăng thu, phân bố kinh phí đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển đô thị. Ngoài ra, còn kêu gọi nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị. Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị thời gian qua góp phần nâng cao chất lượng sống người dân đô thị, tạo lập nhà ở, góp phần tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội.

Theo ông Lê Nguyên Châu, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng phát triển đô thị còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Do nguồn kinh phí quy hoạch lớn, huyện không tự cân đối để lập và điều chỉnh kịp thời quy hoạch. Tỷ lệ quy hoạch chi tiết còn thấp, chưa phủ hết quy hoạch chung, gây khó khăn cho việc quản lý quy hoạch xây dựng, kêu gọi đầu tư. Hệ thống đô thị trên địa bàn huyện còn ít, chất lượng đô thị chưa cao.

Mặt khác, việc quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị chưa đồng bộ, chưa tập trung các nguồn lực về đầu tư phát triển đô thị, dẫn đến việc đầu tư và quản lý phát triển đô thị chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, huyện còn gặp khó khăn khi hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện trong quản lý và phát triển đô thị chưa cụ thể…

Để khắc phục những hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, UBND huyện sẽ triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng… khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở, cải tạo chỉnh trang đô thị.

Trong giải pháp để phát triển kinh tế khu vực đô thị, huyện quyết tâm triển khai chương trình, đề án nâng cấp đô thị hiệu quả; khai thác các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng, như: Khu vực phát triển kinh tế du lịch, thể thao, công viên văn hóa… Mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực tài chính thực hiện các dự án trọng điểm để tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị…

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH