Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tập huấn về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt

Sở Công Thương An Giang vừa phối hợp với UBND huyện Phú Tân tổ chức tập huấn về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Hơn 250 người gồm: lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tham dự.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang đã phổ biến những thông tin, kiến thức về việc ứng dụng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt vào đời sống cho cán bộ, công chức, doanh  nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh. Trình bày những tiện lợi và hiệu quả khi ứng dụng thương mại điện tử vào đời sống; từng bước thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại.

Qua tập huấn, nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,  kịp thời hỗ trợ các địa phương về phát triển thương mại điện tử không thanh toán tiền mặt./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH