Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hiệp Xương khai giảng lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn theo tiêu chuẩn Vietgap

Chiều ngày 7/3/2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân phối hợp với UBND xã Hiệp Xương tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn theo tiêu chuẩn Vietgap cho 25 nông dân trên địa bàn.

Tham gia lớp học, các nông dân được hướng dẫn những nội dung về tiêu chuẩn VietGAP; kỹ thuật trồng, cách thiết kế vườn, chăm sóc, quản lý dịch hại trên vườn cây ăn trái theo hướng VietGAP; thu hoạch, quản lý và xử lý chất thải, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, tổ chức liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Kết thúc khóa học, học viên sẽ được kiểm tra và cấp chứng chỉ nghề.

Qua lớp học, giúp nông dân nâng cao kiến thức về đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm cây ăn trái an toàn, có tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế từ vườn hộ gia đình, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn các tiêu chí nâng cao./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH