Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Lớp học kinh doanh cho nông dân – FBS tại xã Hiệp Xương

Nhằm phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn nông dân, phù hợp theo yêu cầu của Dự án “Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo Xanh” tại tỉnh An Giang; Từ ngày 17-20/9/2022, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Lớp học kinh doanh cho nông dân – FBS” tại xã Hiệp Xương.

Trong thời gian 4 ngày, gần 30 học viên sẽ được học 11 chuyên đề về hướng dẫn kinh doanh cho nông dân do các giảng viên từ Dự án GIZ (Tổ chức Hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức) lựa chọn.

Với thông điệp “Làm nông là kinh doanh”, “nông dân là doanh nhân”, lớp học nhằm thúc đẩy tinh thần doanh nhân và tập huấn những kỹ năng kinh doanh cho các hộ nông dân nhỏ lẻ, để thay đổi tư duy, từ làm nông là “số phận” sang làm nông là kinh doanh, “tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp”, giúp nông dân nhận thấy chính họ là doanh nhân và nhà đầu tư kinh doanh. Từ đó, nông dân đưa ra những quyết định điều chỉnh và áp dụng những kỹ thuật cải tiến trong sản xuất, nắm bắt cơ hội thị trường và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập cho gia đình./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH