Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tập huấn lớp học kinh doanh cho nông dân

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang vừa tổ chức tập huấn “Lớp học kinh doanh cho nông dân” tại 02 xã Hiệp Xương và Phú Thạnh.

Theo đó, 60 bà con nông dân của 2 xã  được hướng dẫn các chuyên đề về: Nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro trong sản xuất; Quản lý tài chính trong năm; Cách tiếp cận các dịch vụ tài chính tốt; Tăng thu nhập khi sản xuất lúa có chất lượng; Lợi ích khi là thành viên của các tổ chức nông dân; Lợi ích của sản xuất lúa có chứng nhận; Làm gì để trở thành doanh nhân thực thụ và Quản lý Tiền thu vào/Tiền chi ra để biết làm kinh doanh có tốt không...

Qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng những kỹ năng kinh doanh cho các hộ nông dân nhỏ lẻ, áp dụng các biện pháp canh tác nông nghiệp tiên tiến ở các trang trại nhỏ phù hợp với sự thay đổi thị trường và điều kiện khí hậu. Từ đó, xây dựng tính chuyên nghiệp cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp và tổ chức của nông dân chủ động nắm bắt cơ hội thị trường và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập cho gia đình./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH