Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ TÂN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LÚA VÀ CÁC DỊCH HẠI KHÁC TRÊN CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU

Tính đến nay, toàn huyện Phú Tân xuống giống dứt điểm lúa nếp vụ hè Thu với diện tích khoảng 23.800 hecta. Để tăng cường bảo vệ sản xuất và phòng chống thiên tai vụ Hè Thu 2023, Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân đề nghị Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp Trạm Trồng trọt & bảo vệ thực vật tăng cường công tác thăm đồng, thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng trừ dịch hại trên cây lúa và các dịch hại khác trên cây trồng, nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng lúa vụ Hè thu theo kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

Theo kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, muỗi hành trên lúa và các dịch hại khác trên cây trồng vụ Hè thu năm 2023, UBND huyện Phú Tân đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các ngành liên quan tiếp tục kiểm tra bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu nhất là về đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản.

Lãnh đạo UBND huyện đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương khuyến cáo kịp thời đến nông dân các biện pháp phòng chống dịch hại trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2023, chú ý đổ ngã trên lúa, nếp; Các quy trình sử dụng phân bón cân đối, phân hữu cơ. Chú trọng kiểm soát các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, muỗi hành,... không để dịch bệnh bùng phát gây hại nặng làm giảm năng suất. Đồng thời, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại để ổn định sản xuất. Thực hiện tốt công tác khuyến nông hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại ở những vùng có khả năng dịch hại xuất hiện và gây hại.

 Trạm khuyến nông tăng cường thăm đồng và chỉ đạo kỹ thuật viên thường xuyên bám sát đồng ruộng hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời các sinh vật hại trên cây trồng. Đội quản lý thị trường số 5 chủ trì tổ chức kiểm tra đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường thủy sản, thức ăn chăn nuôi xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, đảm bảo số lượng và chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ kịp thời cho sản xuất.

Đối với UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền kịp thời các khuyến cáo, biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng, các diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng chống bảo vệ sản xuất, tài sản. Theo đó, chú trọng duy trì và mở rộng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, ngành  nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với các xã, thị trấn thực hiện tích cực vận động nông dân tăng cường tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm Tổ trưởng tổ Khuyến nông cộng đồng và các thành viên phát huy hơn nữa vai trò của mình, kỹ thuật viên cơ sở hỗ trợ kịp thời nhu cầu của nông dân trong sản xuất, liên kết tiêu thụ; thành viên quản lý tiểu vùng, HTX. NN tăng cường kiểm tra đảm bảo việc tưới tiêu kịp thời./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH