Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Nếp vụ Hè thu giá cao nông dân phấn khởi

Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phú Tân (An Giang), vụ Hè thu năm nay, toàn huyện xuống giống trên 23.000 ha. Trong đó diện tích trồng nếp chiếm trên 85%. Chủ yếu 2 loại giống chủ lực CK2003 và CK92.

Tính đến nay, nông dân trong huyện đang thu hoạch rộ được hơn 1.500 ha, với năng sut bình quân đt gn 5,95 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,28 tn/ha). Tp trung các xã Phú Thọ, Phú Xuân, Phú Hưng, thị trn Phú M

Tại thời điểm này, thương lái thu mua nếp tươi tại ruộng dao động từ 5.900 - 6.300 đồng/kg (cao hơn cùng kỳ 900 – 1.300 đng/kg). Với giá như hiện nay, bà con nông dân có lợi nhuận khá. Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn huyện rất phấn khởi, do giá nếp cao và n đnh.

Anh Nguyn Hng Đc, ng xã Phú Th, huyn Phú Tân cho biết, gia đình anh sn xut trên 2 ha nếp, thu hoch năng sut đt khong 6 tn/ha, bán vi giá 6.200 đng/kg, tr các chi phí gia đình anh Đc còn lãi mỗi hecta hơn 20 triu đng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa Phó Trưởng Phòng NN-PTNT huyn Phú Tân cho biết, v Hè thu này din tích liên kết sn xut tiêu th nông sn được 5.125 ha, cao hơn cùng kỳ 2.181,1 ha; cao nht t 2014 đến nay.

Trong đó, Tập Đoàn Lộc Tri đã phi hp vi UBND các xã, th trin khai liên kết vi 3.950 nông dân, tng din tích liên kết 4.238 ha.

Liên kết vi doanh nghip khác 887 ha, gm: Cty TNHH MTV Nanotech ĐT vi HTX Phú Thnh din tích 100 ha; HTX Phú An vi Cty An Thnh 400 ha vi ông Nguyn Văn Hu (chuyên thu mua lúa, gạo) 200ha; HTX Hưng Tân với Cty TNHH LT Phước Thnh din tích 187 ha./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH