Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân khảo sát kết quả liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản

Chiều ngày 26/7, tại xã Phú Bình, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức khảo sát kết quả liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hoạt động nhân viên kỹ tuật tại cơ sở trên địa bàn các xã Phú Bình, Phú Xuân, Hòa Lạc và Bình Thạnh Đông.

          Tại buổi khảo sát, Lãnh đạo UBND các xã đã báo cáo kết quả việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch liên kết vụ Thu Đông. Đồng thời, đánh giá kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hoạt động nhân viên kỹ thuật trên địa bàn. Nhìn chung, các địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp hoàn thành khâu thu mua và chốt giá đạt từ 55-80% diện tích xuống giống, các trà lúa còn lại vẫn đang chờ thu hoạch. Tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho nông dân trên địa bàn mở rộng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển sang trồng cây ăn trái theo Nghị quyết số 11 của Huyện ủy.

Qua khảo sát, là cơ sở để ngành nông nghiệp cùng với các địa phương kịp thời tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện chuỗi liên kết, đảm bảo mang lại lợi ích đối với HTX, nông dân, doanh nghiệp. Từ đó, định hướng các giải pháp thực hiện mở rộng diện tích liên kết trong vụ Thu Đông, góp phần tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia chuỗi liên kết, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện theo hướng bền vững./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH