Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 – 2025

Sáng 27/4, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 – 2025.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh An Giang, đến năm 2025, thành lập mới trung bình 28-33 HTX/năm; hình thành 1 Liên hiệp HTX rau màu gắn với chuỗi giá trị Antesco; thành lập 1 Liên đoàn HTX lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long có trụ sở đặt tại An Giang; hàng năm xây dựng 1 đến 2 chương trình, dự án về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; xây dựng 6 cửa hàng tiện ích; 100% cán bộ, người lao động của Liên minh HTX tỉnh An Giang được đào tạo, đào tạo lại theo kiến thức phù hợp vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; 50% tổng số tổ chức KTTT, HTX có liên kết với doanh nghiệp; tổ chức KTTT, HTX khác phát triển theo hướng bền vững.

Thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh An Giang nhằm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 – 2025.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH