Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Vụ Thu đông 2021, Phú Tân xả lũ với diện tích hơn 12,500 ha thuộc 10 tiểu vùng

Tình hình sản xuất 3 vụ liên tục sẽ dễ gây ra một số bất lợi như: đất đai ngày càng bị suy thoái, giảm dần độ màu mỡ do lượng phù sa bồi đắp ít, tăng chi phí đầu tư cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vì một số sâu bệnh thứ yếu trở thành chính yếu như rầy nâu, muỗi hành, vàng lùn và lùn xoắn lá…

(Việc xả lũ sẽ mang lại lượng phù sa bồi đắp, tăng độ màu mỡ cho đất)

Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất lúa, nếp hạn chế sự suy thoái môi trường đất, nước; phòng chống có hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại, tăng năng suất, chất lượng và cải thiện thu nhập cho nông dân góp phần đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của nghề trồng lúa, nếp.

Theo kế hoạch xung ging lúa năm 2021 ca huyn Phú Tân, để đảm bảo năng suất và hiệu quả trong sản xuất, huyn Phú Tân d kiến x lũ v Thu đông năm 2021 vi din tích 12.569 ha, gồm: 10 vùng sản xuất: Tây sườn Phú Thọ, Đông sườn Phú Thạnh, Tây sườn Phú Thnh, Đông Tây rạch Cái Mây, Đông sườn Phú An, Nam Phú Bình, Bắc Nam Bảy Bụng, Bắc Phú Bình, Đông sườn Phú Thọ, Đông trường học và 128 ha vùng ngoài đê bao.

Vic thí đim sn xut 2 năm 5 v đã khắc phục triệt đ tình trạng trể vụ, hạn chế nhiều rủi ro; điều chỉnh lịch thời vụ đúng tiết, phù hợp với đặc tính sinh trưởng cây nếp, phát huy lợi thế vùng chuyên canh, góp phần phát triển thương hiệu Nếp Phú Tân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH