Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân họp thẩm định dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị thẩm định Dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Tiểu dự án 1 - Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 của các xã Hòa Lạc, Phú Hưng, Phú Bình và Bình Thạnh Đông. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Bảo chủ trì hội nghị.

            Theo đó, 04 địa phương Hòa Lạc, Phú Hưng, Phú Bình và Bình Thạnh Đông triển khai dự án chăn nuôi bò thịt, với 38 hộ tham gia, mỗi hộ sẽ được hỗ con giống từ 1-2 con bò giống, định mức hỗ trợ từ 20-25 triệu đồng/hộ. Hầu hết các hộ tham gia dự án đều hộ nghèo, cận nghèo và  thoát nghèo trong vòng 36 tháng.Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định Dự án phát triển sản xuất thuộc mô hình sinh kế huyện đã trao đổi, góp ý các chủ nhiệm thực hiện các dự án các nội dung về phương thức triển khai dự án, lưu ý về lựa chọn chất lượng con giống, kỹ thuật chăn nuôi và đầu ra của sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Bảo yêu cầu các địa phươngđẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ tham gia dự án và người dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích việc khi tham gia dự án; lựa chọn đúng đối tượng có quyết tâm vươn lên thoát nghèo; vận động các hộ chăn nuôi tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường chăn nuôi.  Đồng thời, đề nghị các chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn thiện đề cương dự án theo đúng quy trình để gửi về Phòng Nông nghiệp trong thời gian sớm nhất./.

 

 

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH