Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tăng cường công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng

Để thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch hại trên cây lúa và các loại dịch hại khác trên cây trồng, UBND huyện Phú Tân ban hành Kế hoạch số 1067/KH-UBND ngày 4/5/2023 tổ chức phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, muỗi hành trên lúa và các dịch hại khác trên cây trồng vụ Hè thu và vụ Thu đông năm 2023.

Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm dịch hại, nhằm giúp nông dân chủ động phòng trừ kịp thời.

Nhằm tăng cường công tác thăm đồng, các giải pháp đồng bộ phòng trừ dịch hại trên cây lúa và các dịch hại khác trên cây trồng, nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng lúa vụ Hè thu và Thu đông năm 2023 theo kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

Theo đó, kịp thời phát hiện dịch hại và khuyến cáo giải pháp kiểm soát các đối tượng dịch hại trên cây trồng, đặc biệt quan tâm như: rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, muỗi hành,... không để dịch bệnh bùng phát gây hại nặng làm giảm năng suất; đồng thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại để ổn định sản xuất.

Theo Kế hoạch này, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện kịp thời thông tin để nông dân biết khả năng phát sinh, phát triển, bộc phát và các dịch hại nhất là rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, muỗi hành trên lúa (sâu năn),… và các loại dịch hại khác trên rau màu, cây ăn trái, chú ý các xã, thị trấn có diện tích xuống giống muộn, vùng nguy cơ cao để khuyến cáo nông dân phòng trừ dịch hại kịp thời và đạt hiệu quả.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp Chi cục trồng trọt & BVTV thực hiện công tác dự tính dự báo tình hình dịch hại diễn biến, thông báo kịp thời về tình hình dịch hại trên từng khu vực, địa bàn huyện. Thường xuyên, kịp thời phát hành thông báo đến UBND các xã, thị trấn và nông dân về việc hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại chính trên cây trồng trong vụ Hè thu và Thu đông 2023.

Thực hiện tốt công tác khuyến nông hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại ở những vùng có khả năng dịch hại xuất hiện và gây hại, đặc biệt là các vùng xuống giống trễ lịch thời vụ.

Cạnh đó, phối hợp Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, thăm đồng để phát hiện sớm dịch hại nhằm giúp nông dân chủ động phòng trừ kịp thời. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp trạm Trồng trọt & BVTV, Khuyến nông thành lập đoàn công tác cùng Tổ khuyến nông cộng đồng các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, thăm đồng tuyên truyền kịp thời các khuyến cáo, biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng, các diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng chống bảo vệ sản xuất…/.

Nguồn: Kế hoạch số 1067/KH-UBND ngày 4/5/2023

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH