Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ TÂN TỪNG BƯỚC ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HOÁ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo cho biết, trong thời gian qua, huyện Phú Tân đã từng bước đẩy mạnh cơ giới hóa (CGH) trong sản xuất nông nghiệp, dần đồng bộ trong các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Bên cạnh đó, củng cố, phát triển các HTX nông nghiệp trên địa bàn, một số HTX đang phát triển đóng vai trò then chốt trong sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hoá đối với các sản phẩm chủ lực của huyện phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn an toàn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao.

Cụ thể, ngành nông nghiệp Phú Tân đã ứng dụng CGH trên lúa với diện tích ứng dụng trong khâu làm đất 59.841 ha, đạt tỷ lệ 100% so với tổng diện tích gieo trồng, với tổng số 477 máy bơm, 75 máy cày, 607 máy xới.

Ứng dụng CGH trên rau màu, cây ăn trái

Diện tích ứng dụng trong khâu gieo sạ/cấy được 11.968,2 ha, đạt tỷ lệ 20 % so với tổng diện tích gieo trồng, với tổng số 10 dụng cụ sạ hàng, 01 máy cấy.

Diện tích ứng dụng trong khâu chăm sóc (bón phân/phun thuốc) được CGH 58.345ha, đạt tỷ lệ 97,5% so với tổng diện tích gieo trồng, với tổng số 362 máy phun xịt, 02 thiết bị drone.

Diện tích ứng dụng trong khâu thu hoạch được cơ giới hoá 59.242ha, đạt tỷ lệ 99% so với tổng diện tích gieo trồng, với tổng số 176 máy gặt đập liên hợp, 204 máy kéo.

Diện tích ứng dụng trong khâu sau thu hoạch được cơ giới hoá 59.84lha, đạt tỷ lệ 100% so với tổng diện tích gieo trồng, với tổng số 427 máy sấy, công suất sấy trung bình/hệ thống sấy từ 20 đến 40 tấn/mẻ.

Ứng dụng trong khâu thu hoạch lúa, nếp với tổng số 176 máy gặt đập liên hợp.

Về sử dụng phụ phẩm, đã đầu tư khoảng 13 máy cuốn rơm các loại, đáp ứng khoảng 30 % lượng rơm thu gom được trong sản xuất lúa, tương đương khoảng 100 tấn góp phần giảm thiểu môi trường cũng như có thể tận dụng nguồn phụ phẩm này phục trồng nấm, rau màu và chăn nuôi,....

Về ứng dụng CGH trên rau màu với diện tích ứng dụng trong khâu làm đất được 2.585 ha, đạt tỷ lệ 100% so với tổng diện tích, với tổng số 100 máy cày, máy xới các loại. Diện tích ứng dụng trong khâu chăm sóc (bón phân/phun thuốc) được CGH  2.500ha, đạt tỷ lệ 96% so với tổng diện tích sản xuất, với tổng số 252 máy phun xịt, máy sạ phân, 02 thiết bị drone.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp Phú Tân còn ứng dụng CGH trên cây ăn trái; trong chăn nuôi: trong nuôi trồng thủy sản… Hiện các cơ sở trang bị cơ bản đảm bảo phục vụ trong hoạt động sản xuất theo quy mô trong chăn nuôi.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Bảo, việc CGH sản xuất nông nghiệp của Phú Tân có bước phát triển nhưng chưa mạnh, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu về sản xuất. Máy móc, thiết bị chủ yếu do hộ nông dân và các doanh nghiệp tự đầu tư, Nhà nước có hỗ trợ thông qua công tác khuyến công, khuyến nông nhưng không nhiều.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp hiện nay chủ yếu theo quy mô nông hộ, manh mún, nhiều thửa;… Người sử dụng máy móc thiết bị trong sản xuất nông nghiệp chưa đủ kiến thức và kỹ năng để vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc, nhất là máy móc nông nghiệp hiện đại…

Ông Nguyễn Quốc Bảo cho biết, trong thời gian tới, Phú Tân xây dựng ngành sản xuất nông nghiệp hiện đại, phát triển dịch vụ nông nghiệp, nông thôn bằng việc đẩy mạnh CGH trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu về tiêu dùng.

Đồng thời mở rộng việc ứng CGH hiện đại vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, áp dụng đồng bộ hoá các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Phú Tân cũng khuyến khích phát triển ứng dụng các loại máy móc phục vụ sản xuất quy mô nhỏ và vừa như máy bón phân, máy phun thuốc… Bên cạnh đó, có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy áp dụng CGH trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, cơ khí hóa đồng bộ trong sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm…Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật về chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Khuyến khích các doanh nghiệp đặt hàng, hợp tác nghiên cứu để ứng dụng vào sản xuất./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH