Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân kiểm tra các bến khách ngang sông đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Từ ngày 2/8 đến ngày 10/8/2022, Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện Phú Tân gồm Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính Kế hoạch; Đội Cảnh sát Trật tự - Công an huyện; Đội Thanh tra giao thông số 7 và Trạm kiểm soát đường thủy Vàm Nao tổ chức kiểm tra các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện.

Tại mỗi bến khách, đoàn đã kiểm tra các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện về một số nội dung: giấy phép hoạt động bến, việc thực hiện cam kết khi đấu thầu khai thác; sổ kiểm định an toàn kỹ thuật; việc đăng ký, đăng kiểm; các điều kiện về an toàn kỹ thuật; trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện, việc bố trí thuyền viên…

Qua kiểm tra, đoàn đã cho cam kết và nhắc nhở các chủ khai thác phải đảm bảo các điều kiện hoạt động, kịp thời bổ sung trang thiết bị cứu hộ còn thiếu khi tham gia vận chuyển. Đồng thời, hướng dẫn các chủ phương tiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH