Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Xã Bình Thạnh Đông tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022

Sáng ngày 2/8, Ban chỉ đạo Diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Phú Tân tổ chức chỉ đạo xã Bình Thạnh Đông diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022. Đây là đơn vị thứ 5 trong 6 xã, thị trấn thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch của huyện. Dự và chỉ đạo diễn tập có ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện, Thượng tá Huỳnh Thanh Tú – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bình Thạnh Đông được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Do làm tốt các khâu chuẩn bị như xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập, xã Bình Thạnh Đông đã vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với từng giai đoạn, vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể khá rõ nét, đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, điều hành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ, xã Bình Thạnh Đông được Ban chỉ đạo đánh giá đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH