Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổ công tác Đề án 06 huyện Phú Tân kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại các xã, thị trấn

Từ ngày 23/10 đến ngày 02/11/2023, Tổ công tác Đề án 06 huyện Phú Tân thành lập 03 Đoàn công tác đến kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, các đoàn đã tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 của các xã, thị trấn. Trọng tâm là việc bổ sung, kiện toàn và duy trì chế độ hội họp của Tổ công tác và Bộ phận giúp việc; vai trò lực lượng Công an trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 được phân công thực hiện trong năm 2023; việc triển khai dịch vụ công thiết yếu, nhất là 02 nhóm liên thông thủ tục hành chính về “đăng ký sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi” và “đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí” tại địa phương; chỉ tiêu đăng ký cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; công tác làm sạch dữ liệu dân cư; công tác tuyên truyền.

Qua kiểm tra, nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện của các xã, thị trấn để UBND huyện có chỉ đạo kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án 06.

Dịp này, có 10 tập thể, 15 cá nhân được UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thực hiện công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH