Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC

Thực hiện chỉ đạo Bộ Công an, tối ngày 10/9/2023, đồng loạt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC.

Nội dung thực tập phương án là hướng dẫn cho các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra ngay từ ban đầu như: Phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn...

            Việc tổ chức thực tập phương án có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ cho người dân trong các Tổ liên gia. Qua đó, làm giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự và đồng thời gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH