Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh với Công an thị xã Tân Châu và Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 10/5/2023, Công an huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh với Công an thị xã Tân Châu và Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Công an 03 huyện chủ động xây dựng quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác nhất là trong việc trao đổi thông tin tình hình về địa bàn, đối tượng, phối hợp xử lý các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên tuyến, liên địa bàn; phối hợp làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phồ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tố giác tội phạm và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình điển hình giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương…

Thông qua công tác phối hợp nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa Công an các đơn vị, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn giáp ranh, góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH