Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân ra quân thực hiện cao điểm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Sáng ngày 15/5/2023, Công an huyện Phú Tân tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm 01 tháng thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

Trong đợt cao điểm này, các Đội nghiệp vụ, Công an 18 xã, thị trấn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn; Chú trọng công tác thanh loại, xây dựng mới, sử dụng cơ sở bí mật trong điều tra, khám phá án; Tăng cường vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, không để tội phạm sử dụng gây án và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, băng, nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và ngoài xã hội.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH