Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công an Phú Tân tập huấn điều lệnh, quân sự - võ thuật năm 2023

Sáng ngày 15/5/2023, Công an huyện Phú Tân tổ chức khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự - võ thuật năm 2023.

Lớp tập huấn được chia thành 02 đợt. Thời gian tập huấn đợt một là 15 ngày và  đợt 02 là 07 ngày. Các học viên được quán triệt các Thông tư của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; Thực hành một số nghi lễ CAND; Cách sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn súng quân dụng một số loại súng ngắn như K54, K59, CZ83; tập luyện một số động tác kỹ thuật, chiến thuật võ thuật Công an nhân dân, tập luyện bài võ Mai Hoa quyền 52 động tác và ôn luyện 03 bài võ tổng hợp 25, 38, 44 động tác.

Qua tập huấn nhằm góp phần siết chặt kỉ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, chế độ công tác để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH