Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công an huyện Phú Tân quyết tâm đảm bảo ATGT trong 03 tháng cuối năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban an toàn giao thông tỉnh và UBND huyện Phú Tân. Chín tháng đầu năm 2022, Công an huyện Phú Tân đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện, chống ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng có trọng tâm, trọng điểm nhằm phục vụ tốt việc đi lại của người dân được thông suốt, an toàn.

Theo đó, lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, sắp xếp, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông rộng rãi trong nhân dân, nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chống ùn tắc giao thông; tiếp tục mở các cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Thời gian tới, Công an huyện Phú Tân tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra chuyên đề và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 48 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đặc biệt, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên… thực hiện quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe...

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH