Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Để chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt chất lượng và số lượng. Từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phú Tân tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn huyện.

             Theo đó, các thanh niên được khám sàng lọc về: Thể lực, chiều cao, cân nặng, tim mạch, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, khám chuyên khoa nội, ngoại, chuyên khoa mắt, da liễu... Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động,  hầu hết các thanh niên được phát lệnh gọi khám đều chủ động có mặt từ sớm để thực hiện kiểm tra sức khỏe. Công tác khám sức khỏe được tổ chức nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với những trường hợp chưa thực hiện kiểm tra sức khỏe lần này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động, đôn đốc công dân về khám sức khỏe theo quy định, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật NVQS.                        

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH