Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công an huyện Phú Tân triển khai cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi

Từ ngày 1/7/2024, Công an huyện Phú Tân triển khai thực hiện cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi trên địa bàn huyện. Đây là một trong những điểm mới của Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/11/2023, nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Ghi nhận tại điểm thu nhận hồ sơ của Công an huyện Phú Tân, rất đông người dân, đặc biệt các em nhỏ được phụ huynh đưa đến làm thủ tục cấp căn cước mới. Tại đây, phụ huynh được hướng dẫn cập nhật thông tin trên VNeID, sau đó đưa trẻ tới thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt.

Qua ngày đầu thực hiện, Công an huyện Phú Tân thu nhận 65 hồ sơ căn cước, trong đó, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi: 03 trường hợp, cấp căn cước cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi: 11 trường hợp, cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên: 51 trường hợp. Hiện Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của Luật Căn cước, sinh trắc học mống mắt và tính ưu việt của Luật Căn cước... với nhiều hình thức đa dạng phong phú.

Thẻ Căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao. Trong chip điện tử trên thẻ Căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ Căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH