Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổng kết và ký mới Quy chế phối hợp giữa Công an và Điện lực

Chiều ngày 26/3/2024, Điện lực Phú Tân phối hợp Công an huyện tổ chức Hội nghị tổng kết và ký mới quy chế phối hợp giữa Công an huyện Phú Tân với Điện lực Phú Tân trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành điện trên địa bàn. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Những năm qua, Công an huyện Phú Tân đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối hợp Điện lực Phú Tân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ công an và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Phú Tân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa việc mất cắp vật tư, tài sản ngành điện...; hướng dẫn thực hiện các phương án bảo vệ các công trình trọng điểm của Điện lực trên địa bàn huyện. Bên cạnh dó cũng thường xuyên phối hợp, hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên và người dân đảm bảo tình hình an ninh nội bộ tại địa bàn, góp phần giữ ổn định chính trị, phục vụ tích cực yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Bảo đề nghị thời gian tới 02 đơn vị cần thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin thực hiện nghiêm Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước và Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại đơn vị; có giải pháp khắc phục hạn chế, kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; lực lượng Công an thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành điện; quan tâm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

                                                                  

 

.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH