Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hơn 10.000 lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID 19 được chi hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 đợt 1

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của chính phủ và quyết định 1856 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID 19. Từ ngày 29/9, huyện Phú Tân tổ chức chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID 19 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Qua rà soát và phê duyệt danh sách của tỉnh, toàn huyện có 10.071 người đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Trong đó, có hơn 2.600 người thuộc nhóm bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; có 365 người thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định; hơn 2.200 người bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe lôi chở khách và 4.793 người là lao động tự làm hoặc làm thuê trong các lĩnh vực cơ sở ăn uống, giải khát, lưu trú; làm đẹp; chăm sóc sức khỏe, xây dựng. Mỗi người sẻ được nhận 1.500.000 đồng, với tổng số tiền chi trả đợt này, trên 15 tỷ đồng. Số tiền này chi về ngân sách xã để chi trả cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ.

            Để bảo đảm việc chi hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chính sách, chế độ, đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Quyết định số 1856 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH