Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai nhiệm vụ Ngành Văn hóa Thông tin, thể thao và Đài Truyền thanh năm 2022

Sáng ngày 06/01/2022. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa Thông tin, thể thao và Đài Truyền thanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở VHTT-DL và Đài PTTH An Giang; Ông Ngô Thanh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm qua, Ngành Văn hóa thông tin, Thể thao và Đài Truyền thanh huyện đã tuyên truyền kịp thời và đa dạng về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bầu cử các cấp, phòng chống dịch bệnh COVID 19, các ngày lễ kỷ niệm của huyện, tỉnh và đất nước. Phòng Văn hóa thông tin đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thông tin và truyền thông. Công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng dần chất lượng, toàn huyện có trên 38.200 hộ đạt gia đình văn hóa. Trung tâm văn hóa, thể thao thực hiện trực quan hơn 1.200 m2 pano, gần 600 băng rol, 1.000 cờ Đảng, cờ nước, cờ hoa tại các cụm pano chiến lược, xe hoa tuyên truyền cổ động về các ngày lễ, phòng chống dịch bệnh COVID 19,v.v…. Phong trào thể dục thể thao quần chúng có bước phát triển, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 38%, gia đình thể thao đạt hơn 39%. Cùng với đó, Đài Truyền thanh huyện đã phát gần 6.000 tin, bài, phóng sự, chuyên mục, tiết mục và câu chuyện truyền thanh với nhiều nội dung phong phú, kịp thời phản ánh, tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của huyện, nhất là về tình hình và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID 19.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thanh Trí đã ghi nhận những thành tích mà tập thể Ngành Văn hóa, Thông tin và Đài Truyền thanh đạt được. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các ngành tiếp tục tập trung công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trực quan panô, áp phích,v.v..về các sự kiện trọng đại của huyện, tỉnh và đất nước, trọng tâm là phòng chống dịch bệnh COVID 19, hoạt động mừng đảng, mừng xuân, nhất là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Tập trung nguồn lực tham dự đại hội thể thao cấp tỉnh, tăng cường giữ gìn, bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa địa phương. Bên cạnh, tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các xã, thị trấn cần phát huy hết vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ văn hóa, thông tin truyền thông ở địa phương.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 15 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển Ngành văn hóa thông tin, thể thao và Đài Truyền thanh năm 2021./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH