Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện mùa đông năm 2022

Tại xã Hòa Lạc, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Tân phối hợp Bệnh viện Trung tâm huyết học truyền máu Thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện mùa đông năm 2022.

Tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo lần này có gần 150 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên của các xã Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Thành, Phú Long và Hòa Lạc. Chương trình tổ chức với mục đích phát huy truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân và nâng cao nhận thức về trách nhiệm, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Công tác tổ chức Chương trình hiến máu nhân đạo được thực hiện đảm bảo an toàn, đúng theo quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 146 đơn vị máu, nâng tổng số đến nay tiếp nhận được 359 đơn vị máu.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH