Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân Kiểm tra chỉnh trang đô thị và nông thôn tại Thị trấn Phú Mỹ

Sáng ngày 3/6, Đoàn kiểm tra chỉnh trang đô thị và nông thôn huyện Phú Tân đến kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị tại thị trấn Phú Mỹ.

Đoàn kiểm tra phi hp vi UBND th trn Phú M đã kim tra ti 2 tuyến đường Lê Duẩn và Chu văn An để x lý vướng mc khó khăn, vn đng các h dân tháo d mái che ln chiến 2m hành lang l gii. Tiến hành cht mé cây xanh di di các bng qung cáo vi phm quy đnh. Theo đánh giá ca UBND th trn Phú M, công tác chnh trang đô thị bước đu đã đạt được nhng kết qu đáng khích l, từng bước nâng cao ý thc của người dân góp phn thay đi din mo ca th trn. Tuy nhiên, vn còn mt số trường hp vi phm không chu tháo d, di di vt kiến trúc, chu king nm trong 2 mét lề đường, va hè.

Qua kim tra, nhm góp phn nâng cao ý thứ người dân trong vic xây dng n nếp trong gi gìn trt tự, môi trường, m quan ca đô th và nông thôn đ địa phương giữ vng và nâng chất các tiêu chí văn minh đô thị./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH