Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Để đảm bảo môi trường sống an toàn và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; phòng, ngừa, khắc phục tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, bị dụ dỗ tham gia lao động sớm, bị tai nạn thương tích nhất là đuối nước và trẻ em có nguy cơ lao động sớm…

Vn đng các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn  trong môi trường nước.

 

Theo đó ngày 4/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước ký Công văn s 430/UBND-KGVX v vic tăng cường thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn này, UBND tỉnh yêu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực đi vi tr em; đc bit, chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em và Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương  trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đon 2021 - 2030.

Đng thi tăng cường chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể liên quan triển khai kiểm tra, rà soát, phát hiện  kịp thời, loại bỏ các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại tình dục, dụ dỗ lao động sớm… cũng như nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học; triển khai các biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở đ bo đm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các ngành, các tổ chức: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn  hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên cộng sản  Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… tăng cường truyền thông,  hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng  quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao về nhận thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp; triển khai bàn giao và tổ chức việc phối  hợp với UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời  điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ  em.

Vn đng các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn  trong môi trường nước; tập trung phối hợp thc hin hiu qu kế hoch chăm sóc tr em mô côi, trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em.

Bên cạnh đó, quan tâm cân đi đm bo ngân sách địa phương để triển khai hiệu quả công tác trẻ em hằng năm cũng như vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, bể bơi tự tạo…; tổ chức, hướng dẫn tuyên truyền việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Đảm bảo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phòng, chống tai  nạn, thương tích trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt tại các địa phương, địa bàn xảy ra các  vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong; tăng cường công tác đấu tranh, tố giác kịp thời các hành vi xâm hại, bạo lực, ngược đãi trẻ em; biểu dương nhân rộng kịp thời những sáng kiến hay, mô hình tốt, đóng góp ý nghĩa ca xã hội, gia đình, cộng đng cho công tác tr em, đc bit đi với công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH