Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tập huấn quản lý vận hành hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Chiều ngày 8/6/2022. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, tổ chức buổi Tập huấn quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh cho cán bộ Đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân.

Theo đó, cán bộ Đài truyền thanh cơ sở được hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin nguồn tỉnh và phân hệ quản lý phát thanh hỗ trợ người dùng quản lý các bản tin phát thanh trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn các nghiệp vụ khác kèm theo như: quản lý hoạt động phát thanh cơ sở, quản lý nguồn tin, danh sách phát, quản lý thiết bị phát thanh, nhà cung cấp thiết bị, quản lý lĩnh vực…

Qua tập huấn, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ vận hành Đài truyền thanh thông minh, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông vào hệ thống đài cơ sở, góp phần chuyển đổi số trên lĩnh vực thông tin, nâng cao công tác tuyên  truyền và chất lượng hoạt động của đài truyền thanh cơ sở tại địa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH