Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: Thị trấn Phú Mỹ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn Văn minh đô thị 5 năm

Sáng ngày 11/5, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Thị trấn Phú Mỹ đạt chuẩn "Văn minh đô thị 5 năm". Ông Nguyễn Phước Hiền - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; bà Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Ngô Thanh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Phú M là trung tâm chính tr, kinh tế, văn hóa ca huyn Phú Tân được công nhn đt chun “Đô th loại IV” và “Văn minh đô thị” năm 2016. Sau 5 năm trin khai thc hin duy trì, nâng cht các tiêu chí, Đng b, HĐND và UBND th trn Phú M có nhiu gii pháp thiết thc, huy đng c h thng chính tr và s đng thun ca các tng lp nhân dân cùng vào cuc. Đến nay, din mo ca th trn Phú M ngày càng khi sc, các công trình công cng và h tầng cơ sở được quan tâm đầu tư nâng cấp, sa cha khang trang; hot động kinh doanh, thương mại, dch v ti trung tâm th trn sôi đng, đáp ng nhu cu mua sm, tiêu dùng của người dân. Cùng vi đó, hot đng văn hóa, giáo dc, y tế và các chính sách xã hội được quan tâm; an ninh trt t đm bo.

Thu nhp bình quân đầu người 53 triu đồng/người/năm, đi sng tinh thn của người dân được nâng lên, t l h nghèo gim còn 1,07%. Hng năm, th trn đu thc hiện duy trì và nâng chất các danh hiệu văn hóa, đến nay, có 91,99% h gia đình đt chun văn hóa; có 82% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục; 100% p duy trì, gi vng danh hiu ấp văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị đt chuẩn văn hóa liên tục t 5 năm tr lên. Ngoài ra, th trn còn phát đng nhiu phong trào, mô hình hay phù hp vi tình hình thc tế ti địa phương, tạo khí thế thi đua sôi ni, rng khp trong toàn th cán b, đng viên và nhân dân cùng chung tay, góp sc xây dng th trn Phú M tr thành th trn xanh – sch – đp, văn minh.

Dp này, có 07 tp th và 14 cá nhân được UBND th trn Phú M khen thưởng đã có đóng góp tích cc trong phong trào xây dng th trn đt chun văn minh đô th 5 năm./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH