Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại huyện Phú Tân

Ngày 12/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện cho hơn 190 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện; Trưởng, phó các khóm ấp; cán bộ phụ trách văn hóa xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được cung cấp những kiến thức và hướng dẫn kỹ năng nhận diện các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; Các quy định về công tác lập phiếu và lấy thông tin di sản. Trong đó, tập trung giới thiệu các nội dung, Thông tư quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, bao gồm: những quy định chung, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lập và thẩm định hồ sơ khoa học di sản,v.v…

Lớp tập huấn giúp cho các đại biểu hiểu rõ quy trình từng đối tượng, loại hình để kiểm kê đạt kết quả cao. Dự kiến từ tháng 5/2023 đến tháng 8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân tổ chức kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện; Lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lưu truyền, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc của huyện Phú Tân./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH