Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội Nhơn sanh Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo Họ Đạo Phú Lâm huyện Phú Tân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 17/5/2022, Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo Họ Đạo Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự có Lễ sanh Thượng Dư Khanh – Phó trưởng Ban đại diện Cao đài tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thành Ân – Trưởng ban dân vận – Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Phú Tân.

Nhiệm kỳ qua 2017-2022, với phương châm hành đạo “Nước vinh, Đạo sáng”, Họ Đạo Cao đài Phú Lâm đã nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động đạo sự, cũng như thế sự. Hoạt động hành thiện, các hoạt động công quả, làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời,… Bên cạnh đó, bà con tín đồ đã chấp hành tốt theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sinh hoạt tôn giáo theo quy chế; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; luôn thể hiện tinh thần đoàn kết lương giáo. Trong 05 năm Họ Đạo Cao đài Phú Lâm đã tổ chức hành thiện được trên 130 triệu đồng gồm thăm bệnh, viếng tang, trợ giúp khó khăn, khám, cấp thuốc miễn phí cho 420 lượt người….

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban Đầu Họ đạo, Ban Cai quản, Ban trị sự gồm 15 vị, ông Đinh Hồng Ân (thánh danh Thái Ân Thanh) tiếp tục được bầu giữ chức Quyền Họ Đạo Cao đài Phú Lâm, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này có 01 tập thể và 20 cá nhân được Ban Đại diện tỉnh An Giang và Họ Đạo Cao đài Phú Lâm khen thưởng.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH