Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2022

Sáng ngày 19/01/2022. Huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 tại điểm cầu 18 xã, thị trấn. Đến dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Lê Khánh Hội – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Sở văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh; đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Ân – Trưởng Ban Dân vận –Chủ tịch UBMTTQ-VN huyện, ông Ngô Thanh Trí –Phó Chủ tịch UBND huyện.

            Trong năm qua, hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ huyện đến cơ sở tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy. Phong trào được phát triển rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Chất lượng thực chất các danh hiệu văn hóa ngày được nâng cao, nhất là nâng chất hộ gia đình văn hóa. Năm 2021, toàn huyện có 38.292 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 88 ấp đạt chuẩn văn hóa, 136 cơ quan văn hóa, 14 xã duy trì đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới và 2 thị trấn văn minh đô thị. Các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. Điển hình như: vận động nhân dân đóng góp công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19, mua xe chuyển bệnh miễn phí, làm đường bê tông, xây cầu, cất nhà,v.v….

            Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thi Hồng Thúy ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của phong trào và quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. Trước một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục năm 2022,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi phương thức hoạt động, nhất là trên internet và mạng xã hội; Duy trì bình xét những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa trên tinh thần xã hội hóa; xây dựng, phát huy và nhân rộng những gương sáng từ các gia đình văn hóa, cộng đồng dân cư tiêu biểu, huy động và phát huy nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng phong trào. Đối với quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực quy chế dân chủ cơ sở cả 3 loại hình có hiệu quả; Tăng cường công tác dân vận của chính quyền góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân,vì dân,v.v…

            Nhân dịp này, có 45 tập thể và 130 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện đã có nhiều thành tích suất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH