Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Tân tổng kết hoạt động năm 2021

Chiều ngày 19/1/2022. Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng năm 2022. Ông Tô Văn Hoảnh – Phó Giám đốc Ngân Hàng Chính sách xã hội tỉnh và ông Ngô Thanh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Đại diện Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, tổng nguồn vốn của ngân hàng là 347.698 triệu đồng, tăng 26.591 triệu đồng so năm2020; đến cuối năm tổng số dư nợ của 11 chương trình tín dụng là 344.285 triệu đồng, tăng 25.054 triệu đồng. Ngân hàng đã thực hiện giải ngân ở các nội dung như: chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhà ở xã hội, người sử dụng lao động trả lương ngừng việc... Qua đó, giúp cho những người thụ hưởng được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm mới, từng bước vươn lên thoát nghèo…

Phát biểu kết luận hội nghị. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn và Hội, đoàn thể bám sát các nội dung Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã ủy thác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp triển khai kịp thời cho vay các nguồn vốn được giao mới trong năm 2022, thực hiện nghiêm khâu bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay...

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 05 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thanh tích đóng góp vào hoạt động tín dụng năm 2021.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH