Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân ra quân truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia năm 2023

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân phối hợp thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn vừa đồng loạt ra quân truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia năm 2023. Đây là hoạt động hưởng ứng phát động của bảo hiểm xã hội tỉnh về việc “Tổ chức ngày hội ra quân tháng BHXH và truyền thông chuyển đổi số”, đồng thời truyền thông để nhiều người hiểu thêm về chính sách BHXH, BHYT, góp phần đạt chỉ tiêu vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của năm 2023.

              Với chủ đề “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”, trong tháng truyền thông này, bảo hiểm xã hội huyện và các thành viên tập trung tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT, BHTN quyền và lợi ích khi tham gia; sự cần thiết, mục tiêu sửa đổi và những nội dung chính trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), tạo sự đồng thuận trong quá trình sửa đổi Luật BHXH; Phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, người lao động. Quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm về BHXH, BHYT; xử lý vi phạm khi đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động; các lợi ích, quyền lợi của đơn vị và của người lao động khi tham gia, đóng BHXH, BHYT,v.v….

 Sau khi dự lễ phát động tại BHXH huyện, Thành viên ban chỉ đạo huyện theo phân công phối hợp Ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tuyên tuyền vận động đến từng địa phương. Sau đó chia ra các nhóm nhỏ đến tận hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH