Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ TÂN XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC TÔN GIÁO

Toàn huyện Phú Tân hiện có bốn tổ chức tôn giáo gồm: Phật giáo Hòa Hảo, Cao đài, Công giáo và Phật giáo. Để bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định, thời gian qua, huyện Phú Tân đã chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, các hoạt động từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự, đặt biệt là xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết tôn giáo ngày càng vững chắc.

Theo Linh mục Đào Lê Hữu Trí – Chánh xứ giáo xứ Phú An cho biết: mỗi tín ngưỡng, tôn giáo mang những nét văn hóa riêng, nhưng đều hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ. Đối với Hội đồng mục vụ xứ Phú An và Giáo xứ Phú An luôn quan tâm hướng bà con giáo dân đoàn kết trong đời sống với nhau; thực hiện tinh thần kính Chúa-yêu nước, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, xây dựng khối đoàn kết với các tôn giáo bạn cũng như đoàn kết trong cộng đồng dân cư địa phương. Linh mục Đào Lê Hữu Trí – Chánh xứ giáo xứ Phú An, huyện Phú Tân cho biết thêm: “Tinh thần đại đoàn kết, theo tôi đây là một trong những chủ trương rất hay, tập hợp được nhiều Tôn giáo cùng tham gia để cùng nhau xây dựng quê hương phồn thịnh, đất nước mạnh giàu.Thời gian qua, các tôn giáo không chỉ tham gia vào những công tác chung của địa phương, mà hằng ngày cũng có sự liên kết mật thiết với nhau, tham gia làm từ thiện –xã hội. đồng thời,  cùng thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, trong những buổi họp mặt các tôn giáo, còn giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau,…”.

(Cảnh họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo và nhân sĩ, trí thức tiểu Quý III-2022)

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo luôn quan tâm hướng dẫn các Ban Trị sự cơ sở và bà con tín đồ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời-đẹp đạo”, hướng đến cái thiện và làm việc thiện, giúp cho bà con rèn luyện đạo đức, đem những lời Đức huỳnh giáo chủ dạy và những giá trị đạo đức của Giáo lý áp dụng vào đời sống để giáo dục con cháu điều hay lẽ phải và xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng môi trường khu dân cư văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết gắn bó giữa các hộ gia đình trên địa bàn, tích cực chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết: “Ngoài cơ chế, chủ trương, chính sách của địa phương đưa ra để tạo điều kiện cho các tôn giáo gần gũi, họp mặt lại với nhau, thì mỗi quý có tổ chức họp mặt các chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhân sĩ trí thức một lần để góp ý, bài tỏ nguyện vọng đối với các chính sách, chủ trương của huyện nhà, để làm sao mà kinh tế xã hội ngày càng phát triển; còn đối với hoạt động từ thiện - xã hội, thì mỗi tôn giáo có những cái nét riêng, riêng Phật giáo Hòa Hảo có những lúc sát cánh cùng Công giáo, ví dụ như Nhà thờ Bình Tây, xã Phú Bình, thì vị linh mục nhà thờ, cùng với bà con tín đồ PGHH, Ban trị sự PGHH xã Phú Bình, cùng nhau xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Đối với việc xây dựng nhà đại đoàn kết, nếu là hộ nghèo do địa phương chọn, thì PGHH tham gia xây dựng và hỗ trợ nhiệt tình.

Để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Phú Tân mong muốn: “Các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào theo đạo chấp hành đúng quy định pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo, sống “tốt đời-đẹp đạo”, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động đồng bào có đạo tích cực làm ăn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng huyện nhà vững mạnh,…”.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH