Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh tập huấn công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023

Sáng ngày 22/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Phú Tân tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023..

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách bảo trợ xã hội, trưởng Trạm Y tế, Chi hội bảo trợ Người tàn tật-Trẻ mồ côi, trưởng khóm, ấp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung trọng tâm về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội về người cao tuổi, người khuyết tật, gồm: Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 20 ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh, hướng dẫn thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Thông tư số 96 ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 09 ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà chúc thọ, mừng thọ; việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; hồ sơ khám giám định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34 ngày 28/12/2012 của Bộ y tế, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành cùng các văn bản có liên quan trong thực hiện công tác trợ giúp xã hội.

Qua tập huấn, các cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý và tham gia thực hiện chính sách trợ giúp xã hội của huyện Phú Tân nắm bắt rõ hơn những quy định của Đảng, Nhà nước về các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đây cũng là dịp để các cán bộ, nhân viên thực hiện được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương. Từ đó, triển khai thực hiện đảm bảo, đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH