Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: huy động xã hội hoá 23 tỷ đồng xây dựng 32 cây cầu nông thôn

Ngày 19/1/2022, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang Đinh Văn To cho biết, thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025, trong năm 2021, An Giang đã huy động nguồn lực với tổng vốn đầu tư 47,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách 24,7 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn lực trong xã hội 23 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 48%) và Nhân dân đóng góp 1.474 ngày công lao động để xây dựng và đưa vào sử dụng 32 cây cầu GTNT.

(Chính quyền và Mạnh thường quân khánh thành cầu nông thôn nối xã Phú Thọ - Phú An, huyện Phú Tân)

Theo Phó Giám đc Đinh Văn To, giai đon 2021-2025, An Giang phn đu thc hin xã hi hóa hoàn thành ti thiu 160 cu GTNT trên toàn tnh. Tng kinh phí d kiến thc hiện hoàn thành Đề án 404.749 triu đng.

 

Trong năm qua, tác đng ca đi dch COVID-19 đã ảnh hưởng trc tiếp, sâu rng đến kinh tế-xã hi và các mt đi sng của người dân cũng như vic kinh doanh, buôn bán càng khó khăn hơn, vi kết qu đạt được như vậy cũng tương đối tt.

 

Tuy nhiên, chưa hoàn thành theo kế hoch Đ án đã đ ra (kết qu ch đt 76,1%). Mt s địa phương chưa huy động hiu quả được ngun lc trong dân, kết qu thc hin thp, có địa phương chưa triển khai thc hin cu so vi kế hoch.

 

Nhìn chung, các địa phương có sự n lc thc hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đã đy nhanh tuyên truyn và vn đng mi tng lp nhân dân xác định được vic xây dng cu xã hi hóa là nhim v chung ca toàn xã hi, mang li li ích thiết thc, to s đng thun ln cho Nhân dân và được tin tưởng.

 

Để phát huy hơn na kết qu đã đạt được, S Giao thông vn ti An Giang đ ngh các địa phương chưa hoàn thành kế hoch đã đ ra, có s quan tâm và ch đo sâu sắc hơn nữa trong vic tuyên truyn, vn đng s ng h ca các t chc, Nhân dân và các Doanh nghip. Cn chủ động xây dng l trình thc hin các cu còn li tht c th, có Quy hoch cho tng v trí, tng công trình phi được công khai tài chính mt cách minh bch, dân ch để làm cơ sở kêu gi đu tư được thun li.

 

Nhằm động viên tinh thn Nhân dân và cán b ở các địa phương đang thực hin rt tt Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cu nông thôn, S Giao thông vn ti cũng đ xut UBND các huyn, th xã, thành ph lng ghép trong dp Hi ngh tng kết hàng năm tổ chức khen thưởng cho các tp th cán b - nhân dân các địa phương và những cá nhân tiêu biu, cũng như có thư ngõ gửi đến các Doanh nghip và các nhà Mnh thường quân đ vn đng s ng h ca h

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH