Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân mưa dông tốc mái 14 căn nhà

Vào chiều ngày 24/5/2023, trên địa bàn huyện Phú Tân xảy ra mưa dông kèm theo lốc làm thiệt hại về nhà cửa của người dân trên địa bàn Phú Long, Phú Lâm, Phú Hiệp và Hoà Lạc.

Theo đó, mưa dông đã làm tốc mái 14 căn nhà, trong đó, xã Phú Hiệp có 01 căn nhà sập hoàn toàn, xã Phú Long có 7 căn nhà bị tốc mái từ 50-70%,  riêng xã Hoà Lạc có 02 căn, Phú Lâm có 01 căn bị tốc mái hoàn toàn. Các địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại.

Sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu – phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã Phú Long, Phú Hiệp và Hoà Lạc đã xuống địa bàn chỉ huy lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố; hỗ trợ và thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại, phối hợp với ngành điện chủ động khắc phục sự cố để người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH